Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP)

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) tikslas – sudaryti galimybes mokykloms, mokytojams, mokiniams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti, teikti patikimą grįžtamąjį ryšį tėvams apie jų vaikų mokymosi pasiekimus, teikti informaciją formuojamajam vertinimui ir diagnostinę informaciją tolesnio mokymo ir mokymosi planavimui. Plačiau

2023-2024 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) tvarkaraštis ir vykdymo būdas

Diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatai

 

Komentavimo galimybė išjungta.