Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba

Tėvų atstovai:
Vilma Alasauskienė
Audrius Augustinavičius
Zigmas Drakšas

Mokytojų atstovai:
Violeta Gučienė
Ramūnas Jonaitis
Marytė Markevičienė (pirmininkė)

Mokinių atstovės:
Emilija Tomašūnaitė (I gimn. kl.)
Kamilė Fokaitė (III gimn. kl.)

Bendruomenės atstovė
Milda Janičkina

Komentavimo galimybė išjungta.