Tarptautinis gimnazijos apdovanojimas

Kovo 22-ąją pasiekė džiugi žinia: šiemet Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija tapo viena iš Europos mokyklų, kuriai suteiktas ženklelis „Programos „eTwinning“ mokykla“. Šis ženklelis suteiktas 28 Lietuvos ugdymo įstaigoms, tarp kurių – tik trys iš Šiaulių miesto.

Programoje „eTwinning“ dalyvaujančios mokyklos apdovanojamos už savo atsidavimą bei įsitraukimą į veiklų vykdymą, vertinant būdus, kaip programos veiklos integruojamos į mokyklos strateginį planą, praktinę veiklą bei profesinio tobulinimo galimybes. Šios mokyklos yra laikomos lyderėmis bei inovatorėmis ne tik savo bendruomenėse, bet ir Europos lygiu, nuolat ieškančiomis tolesnių galimybių mokyklos veiklos tobulinimui.

Programos „eTwinning“ mokyklos ženklelis – pirmas ir svarbiausias mokyklos personalo: tiek mokytojų, tiek vadovų, kurie aktyviai dalyvauja programoje „eTwinning“, pripažinimas.

Mūsų gimnazija pripažinta inovatyvia besimokančia organizacija, kurioje vyrauja stiprus bendradarbiavimas, mainai ir komandinis darbas, o mokiniai – aktyvūs pokyčių įgyvendintojai. Šis apdovanojimas įpareigoja mus dalytis lyderyste bei nenuilstamai bendradarbiauti su mokiniais.

Šiemet, vykdant pradėtus darbus, eTwinning veiklas tęsia pradinių klasių mokiniai. Projekte „A.T.A. IS LOVE (ART, TECHNOLOGY, ANIMAL IS LOVE)“ kartu su mokyklomis iš Italijos, Lenkijos, Kroatijos, Turkijos ir Portugalijos dalyvauja dailės mokytojos Janinos Budrienės mokomi 1 ir 2 klasių mokiniai bei dailės mokytojos Loretos Narušienės 4 klasės mokiniai.

3 klasės mokiniai kartu su dailės mokytoja Justina Šalte ir pradinių klasių mokytoja Jolanta Buteniene vykdydami eTwinning projektą „Dreamer kids“ kuria istorijas ir jas iliustruoja.

Numatyta, kad eTwinning programoje dalyvaujantys gimnazijos mokytojai bus pakviesti dalyvauti įvairiose „eTwinning“ mokykloms skirtose veiklose.

Apdovanotų mokyklų sąrašas:

https://www.etwinning.net/lt/pub/support/2021–2022-etwinning-school-l.htm

Mokytoja Loreta Narušienė

eTwinning school mission

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.