Kūrybinės dirbtuvės „Kuriame kartu“

Spalio 17 d. gimnazijoje įvyko kūrybinės dirbtuvės „Kuriame kartu“, kuriose dalyvavo Joniškio rajono ir Rėkyvos progimnazijų dailės mokytojai. Šios dirbtuvės yra mūsų gimnazijos parengtos ilgalaikės mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos “Muzikai ir dailei gabių mokinių ugdymo ypatumai” modulis.

Jo metu dalyviai susipažino su programos Erasmus+ projektų panaudojimu mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymui ir mokymosi motyvacijos skatinimui bei praktiškai išbandė įvairias netradicines technikas, kuriant kūrybinius darbus.

Veiklas pradėjome Šiaulių dailės galerijoje. Čia apžiūrėjome Eglės Gineitytės tapybos parodą „Mokytojas ant akmens“, Reginos Šulskytės parodą „Dvidešimt septyni sugrįžimai“ ir Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokinių ir mokytojų parodą „Kūrybinė bendrystė“. Parodas aptarė ir apibendrino gimnazijos vyresnysis mokytojas Voldemaras Barakauskas.

Svečiams buvo parodytas filmas iš Erasmus+KA122 projekto grupinio mokinių mobilumo kūrybinės išvykos-plenero Daugpilyje (Latvija). Buvo pasidalinta gerąja patirtimi. Mokytojai išbandė abstrakcijos kūrimo metodą, kai įkvėpimo šaltinis ‒ skirtingų stilių muzika. Buvo smagus kūrybinis procesas ir sukurtų darbelių parodėlė.

Grįžus į gimnaziją, apžiūrėjome mūsų dailės mokytojų vasaros kūrybinių darbų parodą ir įvairias mokinių parodas, eksponuojamas gimnazijos erdvėse. Šias parodas smagiai ir išsamiai aptarėme per kavos pertraukėlę.

Po pertraukėlės interaktyvios metodinės priemonės technologijų pamokoms „Tautiniai rūbai“, programėlės Actionbound taikymą, dailės ir technologijų ugdymą Lichtenšteine pristatė mokytoja metodininkė Daiva Rozga Udras iš Rėkyvos progimnazijos.

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytoja metodininkė Janina Budrienė parodė programų iPastels ir CorelDRAW panaudojimo galimybes. Dalyviai iš sukurtų abstrakcijų pasidarė ženkliukus.

Metodinę priemonę „Abstrahavimas ir atspalvių paieška pagal Poli Klee“ pristatė gimnazijos mokytoja ekspertė Justina Šaltė.

Netradicinę kūrybinių dirbtuvių refleksiją pravedė gimnazijos mokytoja metodininkė Gitana Kaltanienė Po aptarimo tapo aišku, kad mokytojams kūrybinės dirbtuvės labai patiko ir visi norėtų pastovaus bendradarbiavimo ateityje.

Mokytojos Janina Budrienė ir Justina Šaltė

Kategorijos: Uncategorized.

Komentavimo galimybė išjungta.