Giluminis įsivertinimas

2018 m. kovo–balandžio mėn. gimnazijoje vyko giluminis pamokos kokybės įsivertinimas pagal atnaujintą veiklos kokybės įsivertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267 „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo“.

Giluminio pamokos kokybės įsivertinimo metu atliktas kokybinis tyrimas – pamokų stebėjimas. VKĮKG stebėjo pradinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir meninio ugdymo pamokas. Giluminio įsivertinimo metu papildomai atliktas grįžtamojo ryšio tyrimas (mokytojų ir mokinių) – anketinė apklausa.

VKĮKG pamokų stebėjimo metu atrado gimnazijos veiklos kokybės sėkmes, tam tikrus pamokos organizavimo aspektus, lemiančius ugdymo šiuolaikiškumą ir kokybę. VKĮKG išskyrė gerąsias praktikas kaip tinkamus pavyzdžius mokytojų bendruomenės mokymuisi. Gimnazijos mokytojai apdovanoti dvejose nominacijų kategorijose – „Šiuolaikinė pamokos kokybė“ ir pagal atrastus stipriuosius pamokos organizavimo aspektus – „Šiuolaikinės pamokos kokybės kriterijai“.

„ŠIUOLAIKINĖ PAMOKOS KOKYBĖ“

,,ŠIUOLAIKINĖS PAMOKOS KOKYBĖS KRITERIJAI“

 

Komentavimo galimybė išjungta.