Tyrinėjame, atrandame, sužinome

Būrelio tikslas – atliekant tiriamąją veiklą skatinti mokinius plačiau susipažinti, domėtis juos supančia aplinka, gyvąja ir negyvąja gamta, gamtos reiškiniais ir dėsniais, mokytis formuluoti išvadas.

Mokiniai atliko tiriamuosius darbus (druska ir ledas,  magneto savybės, pelėsio augimo tyrimas, stalaktitai ir stalagmitai, pažintis su vynuogine sraige, sėklų tyrimas, žieduotosios kirmėlės – sliekas, paprasčiausių elektros grandinių tyrimas), bandymus (lapų atspaudai, druskos kristalai, plūduriavimas ir skendimas vandenyje, vandens jėga, pirštų atspaudai, slaptaraštis iš miltų), eksperimentus (medžiagų tirpumas vandenyje,  kietų medžiagų atskyrimas iš mišinio filtruojant, medžiagų tirpimo pagreitinimas, kietų medžiagų atskyrimas iš tirpalo garinant), kurių metu aiškinosi gamtos reiškinių priežastis bei pasekmes, tobulino tiriamosios veiklos įgūdžius, susipažino su gamtosauginėmis idėjomis, demonstravo eksperimentus, kėlė ir tikrino hipotezes, nustatė priežastis, pokyčius ir pasekmes, darė išvadas.

Ketvirtokai patobulino pažinimo, komunikavimo, socialinę, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas, nuotolinio mokymosi metu pagilino informacinių technologijų žinias.

Būrelio vadovė Alina Mockuvienė

Komentavimo galimybė išjungta.